Certyfikacja

<< Powrót

   Polska Izba Turystyki rekomenduje organizatorom turystyki zatrudnianie pilotów wycieczek posiadających uprawnienia pilota wycieczek wydawane przez Urzędy Marszałkowskie do 31.12.2013 r. lub certyfikat kompetencji zawodowych wydawany przez Polską Izbę Turystyki od 01.01.2014 r.   Certyfikacja kompetencji zawodowych przez Polską Izbę Turystyki to:
   • potwierdzenie kwalifikacji zawodowych dla pilotów wycieczek, którzy rozpoczynają pracę w zawodzie po deregulacji (a tym samym nie mają możliwości zdobycia byłych tzw. uprawnień państwowych wciąż wymaganych przez wielu pracodawców),
   • ustandaryzowanie wymagań stanowiskowych i ujednolicenie systemu egzaminowania,
   • egzaminy organizowane przez Centrum Egzaminacyjne Polskiej Izby Turystyki i Ośrodki Egzaminacyjne w całym kraju,
   • egzaminy prowadzone przez Egzaminatorów Polskiej Izby Turystyki,
   • certyfikat kompetencji zawodowych i identyfikator pilota wycieczek znakiem jakości dla Pracodawców i Turystów.


   Korzyści dla kandydatów na pilotów wycieczek:
   • twoje kwalifikacje zawodowe zostaną rzetelnie i obiektywnie sprawdzone przez Egzaminatorów Polskiej Izby Turystki, specjalistów z branży turystycznej,
   • Po zdaniu egzaminu otrzymasz Certyfikat kompetencji zawodowych sygnowany przez Polską Izbę Turystyki, największą ogólnopolską organizację samorządu gospodarczego przemysłu turystycznego, oraz identyfikator pilota wycieczek,
   • Certyfikat kompetencji zawodowych i identyfikator pilota wycieczek może być atutem w trakcie procesów rekrutacyjnych w biurach podróży, gdyż stanowi potwierdzenie  przez niezależne grono ekspertów kwalifikacji zawodowych, zgodnych z Profilem kompetencyjnym opracowanych przez PIT,
   • Wraz z Certyfikatem kompetencji zawodowych otrzymasz identyfikator pilota wycieczek, który będziesz mógł nosić podczas wykonywania czynności zawodowych. Będzie to Twój znak jakości!
   • Twoja wizytówka znajdzie się w Bazie Kadr Turystyki (w przygotowaniu) dostępnej na stronie Polskiej Izby Turystyki, z której mogą korzystać Organizatorzy turystyki poszukujący osób do obsługi swoich imprez.   Korzyści dla Organizatorów turystyki:

   Art. 30 Ustawy o usługach turystycznych precyzuje: "Organizator turystyki jest obowiązany zapewnić klientowi uczestniczącemu w imprezie turystycznej opiekę osoby reprezentującej organizatora turystyki. Zakres tej opieki wynika z umowy organizatora turystyki z klientem". 

   Zatrudniając pilota wycieczek posiadającego certyfikat kompetencji zawodowych (lub uprawnienia pilota wycieczek wydawane do 31.12.2013 r.):
   • masz pewność, że jego kwalifikacje zostały sprawdzone przez niezależnych ekspertów branży turystycznej, 
   • nie musisz prowadzić rozbudowanego procesu rekrutacji, dzięki temu zaoszczędzasz czas i pieniądze,
   • szybko i łatwo znajdziesz pilota wycieczek do obsługi Twojej imprezy dzięki Bazie Ofert Pracy i Bazie Kadr Turystyki (w przygotowaniu),
   • możesz informować swoich Turystów, iż opiekę nad nimi podczas imprezy turystycznej powierzasz pracownikowi posiadającemu certyfikat kompetencji zawodowych sygnowany przez Polską Izbę Turystyki (lub uprawnienia pilota wycieczek wydawane do 31.12.2013 r.),
   • możesz brać udział w pracach nad projektem certyfikacji kompetencji zawodowych pilotów wycieczek i wspólnie z Polską Izbą Turystyki dążyć do zapewnienia Turystom najwyższego poziomu obsługi w trakcie imprezy turystycznej przez profesjonalnie przygotowany do zawodu personel.