Certyfikacja

<< Powrót

   31.12.2019r. zakończyliśmy projekt certyfikacji pilotów wycieczek. Osoby, które chcą zostać pilotem wycieczek zachęcamy do egzaminu potwierdzającego kwalifikację rynkową "Pilotowanie imprez turystycznych", która jest zgodna z aktualnymi przepisami prawnymi, polskimi i unijnymi.


   Kim jest pilot wycieczek?

   Pilot wycieczek to osoba, która pilotuje wycieczki krajowe i zagraniczne (tzw. imprezy turystyczne). Do jego zadań, zgodnie z Ustawą z 29. sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,  należy:

   • czuwanie, w imieniu organizatora turystyki, nad sposobem świadczenia usług na rzecz klientów,
   • przyjmowanie od nich zgłoszeń dotyczących związanych z tym uchybień,
   • sprawowanie nad klientami opieki w zakresie wynikającym z umowy,
   • wskazywanie lokalnych atrakcji oraz przekazywanie podstawowych informacji dotyczących odwiedzanego kraju i miejsca.


   Jakie są wymagania?

   Aby móc wykonywać zadania pilota wycieczek musisz spełniać wymagania określone w Ustawie:

   • mieć ukończone 18 lat,
   • nie być karanym za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek,
   • posiadać wykształcenie min. średnie lub średnie branżowe (matura nie jest wymagana).


   Co to jest kwalifikacja pilota wycieczek?

   Kwalifikacja rynkowa „Pilotowanie imprez turystycznych” to zestaw tzw. efektów uczenia się, czyli: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do pilotowania wycieczek.

   Kwalifikacja rynkowa „Pilotowanie imprez turystycznych” jest zgodna z przepisami polskimi i unijnymi!


   Dla kogo kwalifikacja?

   Jeżeli chcesz wykonywać zadania pilota wycieczek to ta kwalifikacja jest dla Ciebie!


   Masz dodatkowe pytania, np:

   • Jakie wykształcenie musi mieć pilot wycieczek?
   • Czy pilot wycieczek musi znać język obcy?
   • Czy aby móc pracować jako pilot wycieczek muszę mieć uprawnienia / licencję / legitymację / identyfikator?
   • Czy muszę ukończyć kurs pilota wycieczek?
   • Gdzie i jak szukać pracy jako pilot wycieczek? 


   Odpowiedź na te, i inne pytania związane z zawodem pilota wycieczek znajdziesz na https://pilotowanieimprezturystycznych.pl 

    

   ·  

   ·