Egzaminy

<< Powrót
   Egzamin składa się z 2 części:
   a. stacjonarnej
   b. niestacjonarnej

   Podczas części stacjonarnej realizowane są 2 zadania:
   1. test wiedzy
   2. symulacja rozmowy z klientem

   Podczas części niestacjonarnej realizowane są 2 zadania:
   1. poprowadzenie odcinka trasy pieszej
   2. poprowadzenie odcinka trasy autokarowej

   Poszczególne części egzaminu opisane są w zakładce "test wiedzy" i "zadania praktyczne".