Test wiedzy

<< Powrót
      Test wiedzy: 

         Test wiedzy polega na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na 30 pytań zadanych w formie zamkniętej z jedną prawidłową odpowiedzią spośród czterech możliwych z zakresu Wiedza określonym w Profilu Kompetencyjnym Pilota Wycieczek.

            Test trwa 30 minut i jest kodowany.