Zadania praktyczne

<< Powrót
   Zadania praktyczne:


   Zadanie praktyczne w części stacjonarnej polega na symulacji rozmowy Klientem/Klientami (ich rolę odgrywają Egzaminatorzy). Po otrzymaniu instrukcji Uczestnik Egzaminu ma 5 minut, aby przygotować się do realizacji zadania a następnie 5 minut na jego realizację.

   Zadania praktyczne realizowane w części niestacjonarnej  polegają na pełnieniu roli pilota wycieczek podczas losowo wybranego przez Uczestnika Egzaminu odcinka trasy egzaminacyjnej (pieszej i autokarowej) ze szczególnym uwzględnieniem:
   a. udzielania komunikatów organizacyjnych
   b. wskazywania atrakcji turystycznych,
   c. przekazywania informacji krajoznawczych,
   d. współpracy z załogą autokaru,
   e. dbania o bezpieczeństwo grupy.

   Losowanie odcinka trasy egzaminacyjnej następuje tuż przez rozpoczęciem realizacji danej części niestacjonarnej. Osoby przystępujące do Egzaminu otrzymują informacje na temat trasy egzaminacyjnej (tzw. program ramowy) na 7 dni przed datą Egzaminu.

   Zadania praktyczne realizowane w części stacjonarnej i niestacjonarnej mają na celu sprawdzenie Wiedzy, Umiejętności i Postaw określonych w Profilu Kompetencyjnym Pilota Wycieczek.