Zapis na egzamin

<< Powrót

    Jeżeli chcesz zapisać się na Egzamin dla kandydatów na pilotów wycieczek:

    1. Przygotuj niezbędne dokumenty:
    a) zdjęcie legitymacyjne (o rozdzielczości 300DPI, szerokości 35mm oraz wysokośc 45mm)
    b) skan świadectwa / dyplomu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej lub szkoły wyższej
    c) skan oświadczenia o niekaralności pobierz
    d) dokument poświadczający znajomość języka obcego zgodnie z art. 32 ustawy o usługach turystycznych (opcjonalnie – taki dokument nie jest niezbędny do przystąpienia do egzaminu). Znajomość języka obcego dokumentuje się dyplomem ukończenia studiów filologicznych, nauczycielskiego kolegium języków obcych, świadectwem ukończenia szkoły z obcym językiem wykładowym za granicą lub dokumentem poświadczającym znajomość języka obcego na poziomie B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. (opcjonalnie)

    2. Dokonaj opłaty za Egzamin (dane do przelewu /pobierz/) i przygotuj skan potwierdzenia przelewu/dokonania wpłaty.

    3. Wypełnij i wyślij poniższy formularz zgłoszenia dołączając wymagane dokumenty.

    Ważne! Pamiętaj, że rejestracji można dokonać najpóźniej na 8 dni przed Egzaminem (w miarę dostępności miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń).

    Formularz zgłoszenia

    EgzaminPilot wycieczek GDAŃSK
    OśrodekPIT Biuro Wykonawcze
    WojewództwoPomorskie
    Data egzaminu2019-12-22
    Cena egzaminu399
    Imię/imiona *
    Nazwisko *
    Miejsce urodzenia *
    PESEL *
    Ulica *
    Nr domu/nr mieszkania *
    Kod pocztowy *
    Miejscowość *
    Telefon kontatowy *
    Adres e-mail *


    Czy kończyłeś/aś kurs dla kandydatów na pilotów wycieczek? Tak Nie
    Jeżeli tak, to podaj nazwę organizatora oraz kierownika szkolenia


    Zdjęcie paszportowe *
    Skan świadectwa/dyplomu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej *
    Oświadczenie o niekaralności *
    Potwierdzenie przelewu *
    Dokument potwierdzający znajomość języka obcego (opcjonalnie)


    Zapoznałem się z treścią i akceptuje Regulamin certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek prowadzonej przez Polską Izbę Turystyki Regulamin certyfikacji *
    Wyrażam zgodę na przetwarznie przez Polską Izbę Turystyki moich danych osoowych zawartych w ośwadczeniu o niekaralności *
    Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Polskiej Izby Turystyki za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail, informacji reklamowych i handlowych, w szczególności dotyczących aktualnych imprez, szkoleń, konferencji, forów i innych zadań zwiazanych z realizacją zadań statutowych Polskiej Izby Turystyki zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


    * pola obowiązkowe


    Administratorem danych jest Polska Izba Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-322) przy ulicy Krakowskie Przedmieście 64/7. Podane powyżej dane osobowe będa przetwarzane w celu zorganizowania, przeprowadzenia, rozstrzygnięcia Egzaminu certyfikacyjnego dla kandydatów na pilotów wycieczek organizowanego przez Polską Izbę Turystyki, wydania dokumentów potwierdzających kompetencje, udzielania informacji o posiadanym certyfikacie oraz w celach marketingowych. Osoby podające dane mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe podane w formularzu Zgłoszeniowym będą przekazywane Podmiotom przeprowadzającym Egzamin oraz osobom trzecim świadczącycm usługi związane z organizacją wycieczek turystycznych i imprez turystycznych na zasadach określonych w Regulaminie. Regulamin jest dostępny jest tutaj. Dane będa przetwarzane również po ustaleniu ważności Certyfikatu.